Zpět do galerie


    Zde je třeba hledat počátek tohoto spolku. Osobně již 20 let procházím nekonečným exekučním řízením, a čím více jsem se snažil z dluhů vymotat, tím více jsem vstupoval do dluhových bažin. Nepodlehl jsem tomuto nepříznivému osudu a to ani přesto, že je mi nadevše jasné, že expanzi narůstajících dluhů již nejsem schopen do konce života umořit. Rozhodl jsem se tedy, že se nevzdám a budu bojovat za změnu stávajícího systému exekucí, který slouží pouze k nadlužování dluhů ve prospěch exekuční mlýnice.

    Kandidovat do Senátu mě přišlo jako velká příležitost dostat se nikoliv do Senátu, na to tam byli jiní tygři, ale dostat se do médií a mezi lidi. to se později ukázalo jako správná cesta. Postavil jsem tedy na náměstí v Uh. Hradišti šibenici, která měla poukázat na neutěšený stav výkonu exekucí a na následně dokonané sebevraždy dlužníků, kteří nedokázali jinak vyřešit svou bezvýchodnou situaci. A tak se stalo, že jedno krásné odpoledne za mnou přišel Honza Brezáni a jak už to tak v životě bývá, slovo dalo slovo, měli jsme stejný zájem, odhodlání bojovat a dar slučovat lidi v exekuci. Od té chvíle už jsme šli za jediným cílem, najít způsob jak si my dlužníci můžeme sami navzájem poct zvládat dluhy.


Další
Uherské Hradiště,
8. říjen 2014.
Volební kampaň
do Senátu PSČR.


Tyto webové stránky provozuje - Dovolte Nám platit dluhy z. s. - 2015/6